سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: ازین پس، سلامت زوجین متقاضی فرزندخواندگی در مراکز پزشکی قانونی بررسی می‌شود
 
 
 
farzand.jpeg (40 KB)
 
 
 
 
 
 
 به گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، برای صدور گواهی سلامت زوجین متقاضی فرزندخواندگی در مرحله اول، زوجین با در دست داشتن نامه از سازمان بهزیستی و یا مراجع قضایی به یکی از مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند و پس از ثبت درخواست در واحد پذیرش برای آنان پرونده تشکیل می شود. مدارک اولیه مورد نیاز برای تشکیل پرونده شامل نامه مرجع قضایی یا بهزیستی و کارت شناسایی معتبر است. با ارائه این مدارک و دریافت تعرفه مصوب، پرونده به پزشک قانونی ارجاع می شود. پس از تشکیل پرونده و پرداخت تعرفه، در صورت درخواست مرجع قضایی یا سازمان بهزیستی، عدم توانایی باروری زوجین بر اساس مدارک و مستندات پزشکی توسط پزشک کارشناس پزشکی قانونی بررسی می شود و سلامت زوجین متقاضی فرزند با هدف ارزیابی توانایی نگهداری از فرزند در دو بخش معاینات روانپزشکی و معاینات جسمانی مورد بررسی قرار می گیرد. انجام تست اعتیاد جهت بررسی عدم مصرف مواد مخدر و یا روانگردان، از سری اقدامات برای تأیید سلامت زوجین است./ ایرنا