پژوهشگاه قوه قضاییه طی فراخوانی از نهادهای مردمی، نخبگان، پژوهشگران، استادان و دانشجویان برای ارائه نظرات درباره نقش‌آفرینی و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه دعوت کرد.
 
 
farkhan.jpeg (74 KB)
 
 
در این فراخوان با تاکید بر مردمی بودن تمام برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و اهمیت اتخاذ سیاست‌های مشارکتی در تحقق عدالت و با توجه به ظرفیت گسترده نهادهای مردمی و توان‌مندی آنها در اجرای اصل 156 قانون اساسی و سیاست‌های کلی قضایی و با در نظر داشتن قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت نهادهای مدنی آمده است: حسب دستور ریاست محترم قوه قضاییه، چارچوبی برای نقش‌آفرینی و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه در حال تدوین است که در تحقق این مسیر تاکنون برخی از نخبگان، فرهیختگان و فعالان نهادهای مردمی همکاری‌های شایانی کرده‌اند. از عموم مردم، نخبگان، فرهیختگان و مسئولان و فعالان نهادهای مردمی فعال از قبیل مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، تشکل‌های مردم نهاد، هیئات مذهبی، گروه‌های جهادی، خیریه‌ها دعوت شده است، نظرات خود را در این موضوع با محوریت پاسخ به سوالات مطرح شده توسط پژوهشگاه و پس از مطالعه توضیحات پیوست، حداکثر تا 14/ 10/ 1398 به سامانه ایده به نشانی www.idea.adliran.ir  ارسال کنند./ایسنا