talagh.jpeg (42 KB)


رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق: با تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق، موافقت سازمان ثبت و با بخشنامه ریاست قوه قضاییه، جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق، محدودیت و سقف معینی تعیین می شود.
علی مظفری رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با این موضوع بیان کرد: برخی از دفاتر طلاق با زد و بندهای ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده، بدون رعایت مسایل اخلاقی مبادرت به ثبت طلاق می‌کردند و به زوجین اجازه نمی دادند که آنها فرصت فکر کردن داشته باشند. اما ازین پس با تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق، موافقت سازمان ثبت و با بخشنامه ریاست قوه قضاییه، جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق، محدودیت و سقف معینی تعیین می شود.
وی ادامه داد: میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمیتوان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد؛ لذا فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم، بدین صورت که دفترخانه‌ های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در 20 درصد می شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند. البته بخشنامه رییس قوه قضاییه هنوز به ما ابلاغ نشده و ان‌شاءالله هفته بعد که بخشنامه به ما ابلاغ شد، این رویه اجرایی می شود./ ایسنا