کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران مبلغ 300 میلیون تومان را به پاس خدمات کادر درمانی و وزارت بهداشت در مقابله با کرونا به این وزارتخانه کمک کرد.

 

61594786.jpg (47 KB)

 

متن نامه رضا علیپور رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان دادگستری استان تهران به دکتر نمکی وزیر بهداشت و درمان و اموزش پزشکی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر نمکی، مقام عالی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
با عرض تشکر از شما و پزشکان و پرستاران و کادر درمان بیمارستان های سراسر کشور شامل دولتی و بخش خصوصی که به مثابه سرداران سلامت به هم وطنان عزیز در شبانه روز برای نجات بیماران ناشی از ویروس کرونا خدمت شایسته عنایت می‌فرمایید، بدینوسیله از طرف جامعه کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران که در سنگر عدالت خدمت می نمایند از شما و همکاران از جان گذشته برای تامین سلامت قدردانی و سپاسگزاری می گردد.
توسل به دعای خیر برای شما عزیزان و به جهت کمک در تهیه تجهیزات درمانی چک شماره 399065 مورخ 1398/12/24 بانک ملی ایران به مبلغ 3 میلیارد ریال به نام آن وزارتخانه به پیوست تقدیم می گردد. امیدوار است شما و همکاران گرامی تان نزد پروردگار متعال ماجور و موفق و موید باشید.
رضا علیپور رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان دادگستری استان تهران/ ایسنا