مهدی حاجتی با بیان اینکه با وثیقه 120 میلیون تومانی تا تشکیل دادگاه آزاد شده است، اتهام خود را تشویش اذهان عموم و تبلغ علیه نظام دانست.

 

9812-28ba1519.jpg (56 KB)

 

مهدی حاجتی عضو سابق شورای شهر شیراز ضمن تایید آزادی موقت خود، با بیان اینکه اتهاماتش تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عنوان شده است، بیان کرد: در حال حاضر و تا تشکیل دادگاه با وثیقه‌ای 120 میلیون تومانی از زندان آزاد شده‌ام.

وی درباره علت اتهاماتی که به او نسبت داده شده بود، اظهار کرد: همه اتهامات وارده مربوط به توییت ‌های چند روز پیش از دستگیری‌ است./ ایلنا