حشمتی مهذب اعلام کرد: متوسط رشد رسیدگی به پرونده‌های قضایی مطروحه در دوایر قضایی استان تهران افزایش قابل قبولی داشته که در سال جدید نیز این موضوع به صورت جدی‌تر پیگیری خواهد شد.

 

a26da029-c583-4913-b06f-697d671b781e.jpeg (73 KB)

 

محمدجواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های صورت گرفته بیان کرد: با اهتمام جدی مدیران، قضات و کارکنان واحدهای قضایی، میزان کاهش موجودی پرونده‌ها رشد چشمگیری داشته، به نحوی که برای نخستین بار در سال‌های اخیر دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری یک به لحاظ رسیدگی‌های قضایی رتبه نخست کشوری را در ماه‌های پایانی سال 1398 کسب کردند.

رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران در بهمن ماه 98 با رشد 130% و با رسیدگی به تعداد 127 پرونده نسبت به سال گذشته بیشترین تعداد پرونده قضایی را مختومه نموده‌اند.

وی همچنین افزود: محاکم کیفری یک نیز با رشد 400 % بیشترین تعداد رسیدگی‌ها را داشته‌اند و این موضوع بیانگر افزایش روند رسیدگی‌ها در سطح استان است. متوسط رشد رسیدگی به پرونده‌های قضایی مطروحه در سایر دوایر قضایی استان تهران نیز افزایش قابل قبولی داشته که با استفاده از ساز و کارها و تمهیدات اندیشیده شده در سال جدید این موضوع به صورت جدی‌تر پیگیری خواهد شد./ ایسنا