رییس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: از به کارگیری قضات‌ با سابقه برای آموزش در دانشکده حقوق استقبال می‌کنیم.

 

61611853.jpg (88 KB)

 

رضا مسعودی رییس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم انعقاد تفاهم نامه با پژوهشگاه قوه قضاییه و با اشاره به دانشکده حقوق بیان کرد: از به کارگیری قضات‌ با سابقه برای آموزش در دانشکده حقوق استقبال می‌کنیم؛ درواقع دانشکده حقوق ظرفیت بسیاری داشته و ما می‌توانیم با همکاری با پژوهشگاه و به کارگیری قضات باسابقه، خبره و بارز شاهد تحول در این دانشکده باشیم.

وی ادامه داد: برای قضات کارگاه‌های دو روزه برگزار می‌شود و درواقع با حضور قضات در این کارگاه‌ها و آموزش‌های لازم به آنها می‌توانیم شاهد تحول در دستگاه قضا باشیم.

مسعودی با اشاره به استخراج داده و آمار در زمینه حل مشکلات قوه قضاییه اضافه کرد: با تحلیل آماری نه تنها مباحث و مشکلات دستگاه قضا بلکه موضوعات مربوط به کشور نیز قابل حل خواهد بود؛ پژوهش در آمار و حقوق، در کنار یکدیگر بسیار ارزشمند بوده و به نوعی می‌تواند در کشور بسیاری از مسائل را حل کند.

سید حجت الله علم الهدی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این مراسم اظهار داشت: ارتباط دو سویه با دستگاه قضا، نه تنها مطالبه استادان و دانشجویان بوده بلکه یک نیاز محسوب می‌شود تا دانشگاهیان، دانش حقوق خود را به صورت کاربردی مشاهده کنند. تلاش ما این بوده که با مراکز آموزشی و پژوهشی مکاتبه کرده و از آنها در امور پژوهشی حداکثر استفاده را داشته باشیم.

وی ادامه داد: برگزاری دادگاه‌های مجازی، نشست‌های علمی و جلسه نقد آرای قضایی با حضور قضات و استادان، خوشبختانه مورد استقبال دانشجویان نیز قرار گرفته است./ ایسنا