وکیل مدافع نازنین زاغری خبر داد: با توجه به اینکه فقط 11 ماه از اجرای حکم موکلم باقی مانده است، عفو شامل حال خانم زاغری می‌شود.

 

nazanin zaghari.jpg (63 KB)

 

محمود بهزادی‌راد وکیل نازنین زاغری، در خصوص تمدید مرخصی خانم زاغری بیان کرد: امروز به دادیاری اوین رفتم و متوجه شدم که خوشبختانه با تمدید مرخصی خانم زاغری تا پایان اردیبهشت موافقت شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فقط 11 ماه از اجرای حکم ایشان باقی مانده است، عفو شامل حال خانم زاغری می‌شود اما باید موضوع عفو را از اجرای احکام پیگیری کنیم، چون تاکنون نامشان در لیست عفوشدگان نبوده است؛ خوشبختانه در حال حاضر دستورالعمل رئیس قوه قضاییه شامل حال کسانی که زیر یکسال از اجرای حکمشان باقی مانده، می‌شود و عفو می‌خورند./ ایلنا