بیش از 12 هزار وکیل دادگستری با امضای نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار منتفی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه برای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شدند.

 

name.jpg (50 KB)

 

متن این نامه به شرح زیر است:

ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 بر اساس اصل استقلال کانون‌ وکلای دادگستری و تضمین استقلال آن، تدوین و تنظیم آیین‌نامه یا اصلاح آن را در صورت لزوم، در اختیار کانون وکلا گذارده است و پس از تدوین آیین نامه، تصویب آن جهت اجرا با وزیر دادگستری است. این حکم قانونگذار در راستای حفظ اصول دادرسی منصفانه، حاکمیت قانون و پاسداری از حق دفاع آزادانه ملت است.
متاسفانه اقدام  معاونت حقوقی آن قوه در تدوین آیین‌نامه اصلاحی و فراخوان در خصوص آن، برخلاف قانون و خواست جامعه وکالت بوده و مورد پذیرش قاطبه وکلای دادگستری ایران و مصلحت دستگاه قضای کشور نخواهد بود.
امضاکنندگان این نامه از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده اند تا تصمیم شایسته ای در این خصوص از سوی رئیس دستگاه قضا اتخاذ شود./ ایرنا