وکیل مدافع محمدعلی نجفی اعلام کرد: ما سه روز فرصت خواستیم که لایحه آخرین دفاع را تا روز چهارشنبه ارائه دهیم و پس از آن رأی صادر خواهد شد.

 

Najafi.jpg (73 KB)

 

حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع محمدعلی نجفی در خصوص جلسه امروز رسیدگی به پرونده موکل خود، بیان کرد: از نظر انشا رای که رای هنوز صادر نشده اما در این جلسه، قاضی آخرین دفاعیات را گرفت و ما هم سه روز فرصت خواستیم که لایحه آخرین دفاع را تا روز چهارشنبه ارائه دهیم، پس از بررسی لایحه آخرین دفاع توسط دادگاه، رأی صادر خواهد شد، یعنی جلسه تجدید نخواهد شد.

وی در خصوص جلسه امروز ادامه داد: این شعبه به نقد دیوان عالی کشور درباره قتل شبه عمد ورود نکرد و بیشتر به رسیدگی‌های کلی درباره قتل عمد پرداخت. از آنجایی که تفهیم اتهام رئیس دادگاه به قتل عمد بود و آخرین دفاع برای قتل عمد گرفته شد، بنابراین به نظر می‌رسد شاید دادگاه نظر دیوان عالی مبنی بر شبه عمد بودن قتل را نپذیرفته است.

گودرزی درباره اظهارات نماینده دادستان درخصوص وجه المصالحه با خانواده مقتول افزود: در وجه المصالحه موضوع مهریه خانم استاد که مهریه سنگینی بود قرار داشت؛ آقای نجفی باید مبلغ مهریه را به ورثه خانم استاد پرداخت می‌کرد. مردم فکر می‌کنند مبلغ مهریه بابت رضایت است، درحالیکه اینطور نیست. مهریه خانم استاد که تعداد ١٣6٠ سکه بهار آزادی و مبلغی بابت زندگی فرزند خانم استاد بود و مبلغ پرداخت شده ارتباطی با رضایت و صلح ندارد و خانواده خانم استاد اقرار نامه دریافت مهریه را در دفترخانه ثبت کردند. به نظر می‌رسد باید مردم به کسب رضایت و صلح و سازش تشویق شوند و آنها را به این امر ترغیب کنیم، نه اینکه بگوییم چرا پول گزاف به عنوان وجه المصالحه گرفته شده است./ ایلنا و ایرنا