رییس کل دادگستری استان هرمزگان خبر داد: با توسعه زیرساخت‌ها در دستگاه قضایی استان هرمزگان، امکان برگزاری جلسات محاکمه بین استانی و به صورت آنلاین فراهم شده است.

 

dadgah online.jpg (79 KB)

 

علی صالحی رییس کل دادگستری استان هرمزگان ضمن اشاره به اینکه امکان برگزاری جلسات محاکمه بین استانی و اجرای نیابت با بهره گیری از دادرسی الکترونیک و به صورت آنلاین فراهم شده است، بیان کرد: برای دومین بار جلسه رسیدگی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس ازطریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.
وی ادامه داد: این جلسه رسیدگی با حضور وکلا و شهود و متهم پرونده که در زندان مرکزی یکی از استان‌های شمالی کشور به سر می‌برد و از طریق ویدئو کنفرانس در دادگاه به ارائه دفاعیات خود پرداخت، برگزار شد.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان از صرفه جویی در هزینه‌ها و زمان و همچنین پیشگیری از شیوع بیماری کرونا با توجه به ضوابط بهداشتی و طرح فاصله گذاری اجتماعی به عنوان مهمترین مزایای برگزاری دادگاه‌های آنلاین با استفاده از ویدئو کنفرانس نام برد.

صالحی اضافه کرد: دستگاه قضایی هرمزگان به عنوان یکی از استان‌های پیشتاز در استفاده از سیستم‌های نوین ارتباطی، برای حفظ سلامتی ارباب رجوع و همکاران و همچنین شکل گیری یک دستگاه قضایی هوشمند، توسعه دادرسی الکترونیک و غیرحضوری را مورد توجه ویژه قرار داده و پیگیری می‌نماید./ میزان