سید ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه را ابلاغ کرد.

 

raisi datoo.jpg (61 KB)

 

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مشتمل بر 5 فصل، 54 ماده و 18 تبصره در تاریخ 06 /12/ 1398 تهیه و پس از تصویب رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

احمد هنری، سرپرست اداره کل مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضائیه بیان کرد: براساس مردمی بودن برنامه‌های تحولی قوة قضاییه، اصول سوم و هشتم قانون اساسی، اهمیت مشارکت مردم و بهره مندی از ظرفیت گسترده نهادهای مردمی در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی این دستور العمل تهیه شده است.

وی ادامه داد: این دستورالعمل به منظور توجه نظام‌مند، پایدار و دانش‌بنیان به ظرفیت‌ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان تدوین و لازم الاجراست./ ایسنا