وکیل مدافع محمدعلی نجفی اظهار داشت: با ثبت دادخواست فرجام خواهی، بار دیگر به رای صادره در این پرونده اعتراض کردیم.

 

Najafidobare.jpg (103 KB)

 

حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی در رابطه با این موضوع بیان کرد: روز گذشته درخواست فرجام خواهی خود را نسبت به رای صادره از دور سوم رسیدگی به پرونده به شعبه 10 دادگاه کیفری یک تهران ارایه دادیم، پس از این پرونده باید به دیوان عالی ارسال شود، البته از آنجا که تازه درخواست فرجام خواهی کردیم، هنوز پرونده به دیوان ارسال نشده است.

لازم به ذکر است که در آخرین رای صادره، نجفی به تحمل شش سال و نیم حبس محکوم شد و گودرزی قبلا گفته بود که در حال تهیه لایحه فرجام خواهی است./ ایسنا