حقوقدان حجتی اظهار داشت: در پیش گرفتن مسیر تعامل به جای تقابل و همکاری قوای مجریه و  مقننه برای اداره امور کشور در سطح کلان طبعاً باعث بهبود وضعیت کشور و کاهش مشکلات دامن گیر مردم خواهد شد.

 

Hojati.jpeg (56 KB)

 

سیدمهدی حجتی عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با ضرورت انسجام و همدلی در شرایط فعلی کشور بیان کرد: وضعیت امروز کشور به کیفیتی نیست که جناح‌ها و گروه‌های سیاسی حاکم در قدرت بخواهند کشور را به صحنه رقابت‌های سیاسی و جناحی تبدیل کرده و مانع از استفاده یکدیگر از تمامی ظرفیت هایی که در اختیار دیگری قرار دارند، شود.

وی ادامه داد: طبیعی است که هم قوه مقننه و هم دولت به عنوان قوه مجریه دارای ظرفیت‌های مختص به خویش هستند و اهرم‌ها و ابزارهایی در اختیار دارند که در یک رویکرد تعاملی می‌توانند با همراهی و همدلی متقابل از تمامی ظرفیت خویش استفاده کرده و آنها را در جهت مصالح کشور و منافع ملی و مردم استفاده نمایند.

حجتی با اشاره به اینکه گفتمان حاکم در میان دولتمردان و قوای سه گانه کشور باید گفتمانی توام با همدلی جهت ایجاد انسجام در اداره امور کشور باشد، افزود: حس تعاون و همکاری در کشور با چنین تدابیری نهادینه می شود بالاخص که باید به خاطر داشته باشیم که مردم روحیه همدلی و همکاری را از حاکمان و دولتمردان می آموزند و بدیهی است که در پیش گرفتن مسیر تعامل به جای تقابل و همکاری قوه مجریه و قوه مقننه برای اداره امور کشور در سطح کلان طبعاً باعث بهبود وضعیت کشور و کاهش مشکلات دامنگیر مردم خواهد شد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت و ایجاد آرامش اجتماعی در کشور احساس می شود و همدلی و همکاری دولت و مجلس باعث نهادینه شدن حس تعاون در کشور می شود.

وی در پایان گفت: امروز وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به کیفیتی است که بالاخص در ماه های اخیر با شیوع ویروس کرونا رو به وخامت بیشتری گذارده است و همین موضوع آرامش خاطر شهروندان را به شدت در مخاطره قرار داده و طبعاً باعث گسترش آسیبهای اجتماعی و اقتصادی در کشور خواهد شد و همین امر می‌طلبد دولتمردان و نمایندگان مجلس توجه بیشتری به حقوق ملت داشته باشند و به جای رقابت های سیاسی و گروهی در عرصه مدیریتی کشور و ناکارآمد جلوه دادن یکدیگر، به سمت و سوی نهادینه کردن مدیریت مطلوب و کارآمد در کشور حرکت کنند./ ایسنا