ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده صبح امروز 8 تیرماه به ریاست قاضی بابایی در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

 

tabari.jpg (87 KB)

 

رسول قهرمانی نماینده دادستان در بخشی از این جلسه بیان کرد: طبری بازپرس ما را به جرم اعتنا نکردن به توصیه‌های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد. چرا عریضه‌های مردم بیچاره را در خردکن می‌اندازد، ولی کارهای متهمان اقتصادی را در خردکن نمی‌اندازد و پیگیری می‌کند و اگر بازپرس مقاومت کند، اخراجش می‌کند. آن بازپرس اولیه پرونده نیاز آذری را خواهش می‌کنم، بررسی کنید و ببیند اولین پرونده به چه کسی ارجاع شده و آقای طبری آن بازپرس را به کجا فرستاد؟

قاضی بابایی در ادامه عنوان کرد: در خصوص اعمال نفوذ شما خانم زهرا فتاحی از همکاران ما گفته‌ که در پرونده دانیال زاده سه مرحله با او تماس تلفنی گرفتید و گفتید که قرار بازداشت او را تایید نکند، چه توضیحی دارید؟ شما حقوق شوهر خواهرش که کارمند معاونت شما بوده را قطع کرده‌اید.

متهم طبری گفت: دروغ و کذب محض است، چون زن‌ها خیلی نامرد هستند و دروغ می‌گویند.

قهرمانی اظهار داشت: پرونده دانیال زاده و طبری فرآیند پیچیده‌ای دارد، لذا لازم است ابعاد قضیه برای دادگاه روشن شود. در تاریخ 88.11.11 گزارشی از وزارت اطلاعات در خصوص اقدامات مجرمانه گسترده تیم رسول دانیال زاده به دادسرای امور اقتصادی ارائه می‌شود. در گزارش وزارت اطلاعات تأکید شده که دانیال زاده حساب‌هایی دارد که در آن‌ها گردش کاذب ایجاد می‌کند تا از این طریق اقدام به اخذ تسهیلات کند و وجوه گردشی در این حساب‌ها نیز ناشی از تسهیلات اولیه از بانک‌ها می‌باشد. متهم دانیال زاده از طریق حسین فریدون در شهرداری و وزارتخانه‌ها اعمال نفوذ می‌کند و حتی انتصاب برخی از مدیران عامل بانک‌ها از جمله بانک رفاه و ملی با نفوذ دانیال زاده بوده است.

وی ادامه داد: پرونده فریدون اول در دادسرای فرهنگ و رسانه بود و در آن زمان دانیال زاده بازداشت شد و بازپرس پرونده قرار بازداشت را تمدید کرد. دادیار می‌گوید که طبری با من تماس گرفت و گفت بازداشت او (متهم دانیال زاده) تایید نشود، اما به دلیل اتهامات تایید نمودم. طبری پیگیری‌های ویژه‌ای در مورد پرونده‌های قضایی دانیال زاده انجام داده است؛ حال سوال این است که معاونت اجرایی چه ارتباطی با رسیدگی به پرونده‌های قضایی دارد و چرا مسئول معاونت اجرایی باید پیگیر پرونده قضایی یک متهم شود و در این رابطه با بازپرس مربوطه تماس برقرار کند و درخواست بستن پرونده را مطرح کند؟

نماینده دادستان اضافه کرد: طبری در موضوع کلاک ملکی را در کریم‌خان از نجفی به عنوان رشوه دریافت می‌کند؛ در سال 95 نهادهای نظارتی بر روی اقدامات دانیال زاده زوم می‌کنند و در رابطه با اقدامات او پرونده‌ای در دادسرا تشکیل می‌شود، اما باز می‌بینیم که با وجود تمام اتهاماتی که متوجه دانیال زاده بود، در شعبه 15 بازپرسی برای وی منع تعقیب می‌خورد.

در این هنگام یک کلیپ ویدئویی درباره بازگشت دانیال زاده به کشور و پس از آن، تصاویر مربوط به واحدهای برج روما و برج فلورا پخش شد.

سپس قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه دادگاه خطاب به دانیال زاده گفت: حق دفاع برای شما و وکیل تان محفوظ است و جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود./ ایسنا