حقوقدان نصراللهی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: ٢ سال و ٦ ماه حکم زندان برای پیام درفشان قابل اجرا است، البته این حکم بدوی است و امید ما برائت از اتهام اصلی است.

 

Dadgah.jpg (69 KB)

 

ابوذر نصراللهی،‌ وکیل مدافع پیام درفشان درخصوص حکم موکل خود، بیان‌ کرد: موکلم از اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت تبرئه شد.

وی افزود: برای سایر اتهامات وی نیز ٢ سال و ٦ ماه حکم زندان قابل اجرا است؛ البته این حکم بدوی است و امید ما برائت از اتهام اصلی است و بر همین اساس به نتیجه اعتراض امیدوار خواهیم بود./ ایلنا