روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، خبر اعدام یک مجرم مشهدی به علت نوشیدن الکل که در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شده است را تقطیع شده، دانست و در رابطه با این خبر اطلاعیه‌ای صادر کرد.

 

DadgahMashhad.jpg (36 KB)

 

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

 در حالیکه برخی از رسانه‌های معاند در فضای مجازی از اعدام فردی در مشهد به علت نوشیدن الکل خبر می‌دهند که آنان در این پرونده ناگفته‌های فراوانی را نادیده می‌گیرند.

سوابق فردی که اعدام شده نشان می‌دهد، وی دارای 20 سابقه محکومیت کیفری قطعی طی سال های ٩5 تا ٩٧ بوده است. این فرد در سال 75 به دلیل ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر به 15 ماه حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم می‌شود و دو بار در سال 77 و دو بار نیز در سال 78 به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر به زندان می‌رود. در سال 79 بزهکاری های این فرد ادامه می‌یابد و بار دیگر به زندان می‌افتد. در سال 80 نیز همین فرد بار دیگر در زندان بوده است .

محکومیت این فرد در سال ٨6 به جرم ضرب و جرح عمدی تایید و در همان سال بار دیگر راهی زندان می شود. او بعد از آزادی بار دیگر به بزهکاری هایش ادامه می‌دهد و در سال 88 بار دیگر به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و در سال 89 به علت شرب خمر به زندان و شلاق محکوم می‌شود.

محکومیت های متعدد  این فرد در سال‌های 89 90 ،91 و 92  نیز به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و شرب خمر ادامه می‌یابد. در سال ٩4 نیز به جرم نوشیدن و نگهداری مشروبات الکلی به 11 ماه حبس محکوم می‌شود . این فرد در سال 96 هم بار دیگر به علت نگهداری مشروبات الکلی به ٨ ماه حبس محکوم می‌شود. او بار دیگر در سال ٩٧ در حالی که مست  بوده بر روی موتورسیکلت درحال رانندگی پر خطر و بدون گواهینامه دستگیر می شود. نامبرده حتی در مقاطع مختلف زمانی به اتهاماتی مانند: آدم ربایی، تهدید، اعمال منافی عفت و سرقت نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

نهایتا حکم فرد موصوف پس از طی تشریفات کامل قانونی به مرحله اجرا در می‌آید. بدیهی است اتخاذ رویه های ناصواب و نادیده انگاشتن اصول اخلاقی و تقطیع واقعیت در زمینه انتشار اینگونه اخبار با اهداف مغرضانه، نمی‌تواند حقیقت را از چشم تیز بین افکار عمومی پنهان نماید./ ایسنا