سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی صبح امروز (چهارشنبه) در شعبه 1065 دادگاه کیفری دو و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

 

Sevomin.jpeg (34 KB)

 

در این جلسه فیلم مواجهه متهم آل علی با متهم صالحی درخصوص یک دستگاه خودروی BMW پخش شد که در آن آل علی گفت من این خودرو را بابت فروش در سامانه نیما داشتیم و این خودرو را من به صالحی دادم.

نماینده دادستان گفت: آقای صالحی می‌گوید چون وقت نداشتم خودرو را به نام خود نکردم؛ اما چطور وقت داشت پس از پایان کار اداری به دفتر پوششی برود؟ آقای آل علی گفته است که شما مرتبا با او تماس گرفته‌اید که بیا و ماشین را به نام صاحب بنگاه برگردان که این اتفاق هم افتاد.

قاضی مسعودی مقام گفت: آیا وی از ماشین استفاده کرده است؟

نماینده دادستان گفت: بله در پارکینگ وی بوده است.

متهم صالحی در دفاع از خود گفت: این خودرو اصلاً برای من نبوده است بلکه برای حفظ پول امانی مردم آن نگهداری کردم و بعد هم آن را پس دادم.

قاضی مسعودی مقام گفت: این موضوع از لحاظ شرعی اشکال داشته است.

متهم صالحی گفت: من مقلد هستم از مجتهد خود پرسیدم و گفت ارز و سکه مشکل دارد خودرو مشکلی ندارد.

قاضی مسعودی مقام گفت: خیلی دیر پرسید شما چندین سال ارز و سکه را خرید و فروش کردید درست است که اقتصاد خوانده اید، اما پاسخ‌هایتان اقتصادی نیست.

متهم صالحی گفت: من هیچ گاه خرید و فروش ارز نداشتم.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما که از صبح تا شب در بانک بوده اید چه کسی کار‌ها را انجام می‌دهد چه کسی امانت را نگه داری می‌کرده؟

متهم صالحی گفت:کارمندان در دفتر بودن من هیچ ماشینی نگرفتم این ماشین امانی خریداری شده بود و عین آن برگردانده شده است.

نماینده دادستان گفت: وقتی یک بی ام دبلیو به شما داده شد شما واسطه شدید تا درهم فراهم شد عدم تنظیم مبایعه نامه دال بر آن است که شما قصد پرداخت نداشتید. وقتی که شما را احضار کردیم، قصد فروش آن را کردید. شما نه تنها با ما همکاری نداشتید بلکه سعی داشتید این تحقیقات را به سمت دیگری ببرید.

در آخر این جلسه، قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه رسیدگی به پرونده گفت: ادامه جلسه رسیدگی به پرونده 8 مردادماه ساعت 9 صبح برگزار می‌شود./ باشگاه خبرنگاران جوان