مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها اظهار داشت: ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است و ما از رییس قوه قضاییه می‌خواهیم که به این پرونده ورود کنند.

 

57365220.jpg (109 KB)

 

طی روزهای اخیر فردی پس از 20 سال تلاش توانست 5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی (معادل 5185 زمین فوتبال) که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده‌اند، را به نام خود کند. این فرد حالا مالک بخش وسیعی از جنگل‌های بکر کشور در روستای آق مشهد ساری شده است و از سازمان جنگل‌ها مجوز قطع درخت می‌خواهد. این کار یعنی 560 هزار درخت کهنسال کمیاب با خطری جدی قطع شدن مواجه‌اند.

رضا افلاطونی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها در رابطه با این موضوع بیان کرد: سازمان جنگل‌ها با استناد به قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور که در سال 1341 تصویب شده است، جنگل‌های مورد مناقشه در آق‌ مشهد ساری را برابر مقررات به عنوان اراضی ملی اعلام کرده بود. پیش از این5600 هکتار جنگل بکر تصرف شده نیز جزو انفال و اراضی ملی اعلام شده بودند.

وی ادامه داد: پس از اجرای مقررات ملی شدن متولی موقوفه و اداره اوقاف ساری به تصمیم سازمان جنگل‌ها مبنی بر ملی بودن این اراضی اعتراض می‌کنند و می‌گویند که این جنگل‌ها جزو اراضی ملی نیست و متعلق به موقوفه با تولیت شخصی است، بنابراین؛ در هیات ماده واحده نسبت به این تشخیص سازمان جنگل‌ها اعتراض می‌کند اما هیات و قاضی دادگستری شکایت را وارد نمی‌داند و رای مبنی بر ملی بودن عرصه صادر می‌شود. پس از آن متولی موقوفه مجدد به رای در دادگاه بدوی اعتراض می‌کند و در نهایت پس از چندین مرحله اعتراض، این پرونده در شعبه 36 دیوان عالی کشور بررسی می‌شود و در دیوان عالی کشور به تحقیقات صورت گرفته در پرونده نقص وارد می‌شود و این پرونده را به دادگاه تجدیدنظر برای رفع نقص و رسیدگی مجدد ارجاع می‌دهند. سپس شعبه 11 دادگاه استان مازندران به جای رفع نقص، بدون تشکیل جلسه و بدون آنکه از منابع طبیعی به عنوان طرف دعوا توضیح بخواهد از رای قبلی خود بازمی‌گردد و می‌گوید که این عرصه وقف است نه ملی.

افلاطونی اضافه کرد: این موضوع مثل آن است که شخصی خود را مالک دریای خزر بداند و آن را وقف کند. ما در دفاعیات خود عنوان کرده‌ایم که واقف باید مالک باشد و جنگل ملک کسی نیست که آن را وقف کند. درحال حاضر در نظر داریم تا از رییس قوه قضاییه بخواهیم که از طریق ماده 477 یا ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی ما را بپذیرند و بتوانیم این عرصه از جنگل‌های ناب هیرکانی را به دل جنگل‌های کشور بازگردانیم./ ایسنا