معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق مسکن کارگران روز دوشنبه آینده در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب می‌شود و امیدواریم بلافاصله در هیأت دولت نیز به تصویب برسد.

 

5390995.jpg (81 KB)

 

حاتم شاکرمی در رابطه با این موضوع بیان کرد: افزایش حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار تصویب شده و دوشنبه هفته آینده نیز بررسی و نهایی می‌شود و امیدواریم هیأت دولت نیز را تصویب کند.

وی ادامه داد: دومین جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه بررسی پیشنهاد شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان هفته آینده برگزار می‌شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که این چه شورای عالی کار است که با حضور سه وزیر برگزار می‌شود و حق مسکن تصویب می‌کند ولی برای اجرای آن باید دوباره در دولت مصوب شود، گفت: به نظر من این یکی از مشکلات قانون کار است، البته مصوبات شورای کار همگی لازم الاجراست، فقط در حق مسکن است که قانون گفته است باید به تصویب دولت برسد، وگرنه موارد دیگر مانند حق خواروبار، پایه سنوات کارگری و حداقل مزد کارگران همگی جز اختیارات شورای عالی کار است و فقط حق مسکن باید به پیشنهاد شورای عالی کار و تأئید دولت برسد.

شاکرمی همچنین در مورد پرداخت 4 درصد بیمه خبرنگاران مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: با توجه به اینکه قانون شغل خبرنگاری را سخت و زیان‌آور تلقی کرده، کارفرما برای خبرنگاران موظف است 4 درصد مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آوری را بپردازد و در این زمینه تفکیکی بین رسانه‌ها و خبرگزاری و روزنامه وجود ندارد. صفت شغل سخت و زیان‌آور باعث می‌شود کارفرما 4 درصد سخت و زیان‌آور را بپردازد./ تسنیم