در آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده که به ریاست قاضی بابایی برگزار شد، متهمان هر یک به بیان اخرین دفاع خود پرداختند.

 

61655424.jpg (73 KB)

 

در این جلسه متهم طبری در ابتدای دفاعیات خود ضمن رد تمام اتهامات خود گفت: من تمام 16 اتهامی که در کیفرخواست آمده است را رد می‌کنم. آخرین دفاع را وکیلم انجام می‌دهد، چون من حقوقی نیستم و از مسائل حقوقی چیزی نمی‌دانم.

طبری در بخش دفاعیات مربوط به ارتباطش با افرادی همچون دانیال زاده و نیاز آذری گفت: نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفت درب اتاق من بر روی دانیال‌زاده باز بود، او همسایه من بود. یا نیازآذری هر موقع به ایران می‌آمد به من سر می‌زد، آن هم نه در دفتر کارم بلکه در محل دیگری با پول خودم نه از پول بیت‌المال با او صبحانه می‌خوردیم. در کیفرخواست یکی از دلایل وارد ساختن اتهام به من را روابط تنگاتنگ با حسن نجفی بیان شده است این درحالی است که من پیش از ورود به قوه قضاییه با آقای نجفی دوست بودم؛ رابطه دوستی 35 ساله خود را نجفی را در جلسه دادگاه وصف کردم.

در ادامه متهم مشایخ نیز برای بیان آخرین دفاعیاتش به جایگاه فراخوانده شد.

متهم مشایخ گفت: من در سال 85 به عنوان وکیل نجفی، با طبری قراردادی را منعقد کردم و در همین راستا پولی را از حساب خودم پرداخت کردم؛ من در زمان مبادرت به این کار، اطلاعی از خلاف بودن آن نداشتم. لذا اگر در این میان خلافی صورت گرفته عذرخواهی می‌کنم و اگر اشتباهی کردم با این موی سفید عذرخواهی می‌کنم؛ من از روزی که دستگیر شدم جز راستگویی کاری نکردم.

رییس دادگاه در پایان ختم رسیدگی به پرونده اکبر طبری و سایر متهمان را اعلام کرد و گفت: حکم دادگاه در زمان قانونی صادرخواهد شد./ ایسنا