رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص برداشته شدن انحصار وکالت در استجازه جدید، گفت: اقدام  اخیر ریاست قوه قضاییه در خروج دادگاه‌های ویژه اقتصادی از شمول تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، گامی موثر در راستای رفع تبعیض بین وکلای دادگستری و اعاده حق آزادی انتخاب وکیل توسط مردم است.

 

JalilMaleki.jpg (67 KB)

 

جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص برداشته شدن انحصار وکالت در استجازه جدید  بیان کرد: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره‌ای تبعیض آمیز برای وکلای دادگستری بود که متاسفانه با توسعه دامنه شمول آن به دادگاه‌های ویژه اقتصادی قبح آن بود.

وی ادامه داد: اقدام اخیر ریاست قوه قضاییه در خروج دادگاه‌های ویژه اقتصادی از شمول تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گامی موثر در راستای رفع تبعیض بین وکلای دادگستری و اعاده حق آزادی انتخاب وکیل توسط مردم و احترام به اصل 35 قانون اساسی که اصل تضمین کننده حق دفاع مردم در مراجع قضایی است، تلقی می‌شود.

مالکی افزود: امیدوارم که با حذف تبصره مذکور از ماده 48 قانون دادرسی کیفری توسط مجلس شورای اسلامی همان‌گونه که بار‌ها توسط کانون‌های وکلای دادگستری و مقامات عالی رتبه قضایی هم تاکید شده است، شاهد تحکیم پایه‌های دادرسی منصفانه در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این گونه دعاوی باشیم./ میزان