محمد مصدق اظهار داشت: جای تاسف دارد که وقتی واژه مسئولیت در خانواده‌ها مطرح می‌شود اعضای خانواده یاد دزدی‌ها و اختلاس‌های برخی آقایان می‌افتند.

 

123.jpg (32 KB)

 

محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه امروز (یکشنبه) ضمن محکوم کردن اقداماتی همچون سو استفاده برخی از جایگاه مدیریتی خود و اختلاس و دزدی‌ها، بیان کرد: جای تاسف دارد که وقتی واژه مسئولیت در خانواده‌ها مطرح می‌شود؛ اعضای خانواده یاد دزدی ها و اختلاس های برخی آقایان می افتند، اما این ها دلیل بر این نیست که ما هم می توانیم دزدی و اختلاس داشته باشیم. این میزها به کسی وفا نمی‌کند.

وی ادامه داد: ما امروز به وظیفه خود عمل نکرده‌ایم. این روزها همه ارزش ها عوض شده است و نمی‌توانیم مثل آن روزها باشیم. ادبیات عوض شده است و سیره زندگی ما همچون آن روزها نیست. تمام نهادها در جای خود مسئول هستند و باید تا سرحد توان وقت بگذارند و فعالیت‌ها را به درستی پیش ببرند.

معاون حقوقی دستگاه قضایی در پایان افزود: برای مثال در حوزه وکالت امروز برخی اصلا صلاحیت وکالت ندارند و ما به هیچ وجه مایل نیستیم که در حوزه کانون وکلا دخالت کنیم اما حق نظارتی را که قانون برای ما در نظر گرفته است، حتما انجام خواهیم داد. برخی از وکلا در مسیر انقلاب حرکت نمی کنند، ما نمی‌خواهیم کانون وکلا را در برابر قوه قضایی قرار دهیم اما بدون شک با آن ها برخورد جدی خواهیم داشت./ ایلنا