دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی، از متهمان پرونده بانک سرمایه و تهیه کننده سریال شهرزاد،  ساعتی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به پایان رسید.

 

Emami.jpg (111 KB)

 

در جلسه امروز، بخش دوم کیفرخواست قرائت شد و پس از پایان جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت که جلسه بعدی دادگاه صبح روز شنبه هفته آتی برگزار می‌شود.

27 مرداد ماه سال جاری  اولین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 32 متهم دیگر پرونده برگزار شده بود و در آن جلسه دادگاه رسول قهرمانی، نماینده دادستان به قرائت بخش اول کیفرخواست 240 صفحه ای متهمان و دلایل انتساب جرم پرداخته بود.
لازم به ذکر است نام محمد امامی در جلسات رسیدگی به پرونده بانک سرمایه و بخش مربوط به «سید محمدهادی رضوی» و «احسان دلاویز» برده و از او به عنوان متهم یاد شده بود./ ایسنا