محمدحسین آقاسی در پاسخ به این سوال که با درگذشت استاد محمدرضا شجریان، پرونده شکایت موکل از سازمان صدا و سیما متوقف خواهد شد یا خیر؟ اظهار داشت: پرونده شکایت ما به وکالت از خود استاد است، بنابراین ورثه ایشان باید وکالت بدهند که پرونده دنبال شود، همچنین از طرف شرکت دل آواز که یک شخصیت حقوقی است هم من وکالت دارم و بر همین اساس پرونده متوقف نخواهد شد.

 

Shajarian.jpg (31 KB)

 

محمدحسین آقاسی، وکیل محمدرضا شجریان در خصوص جزئیات شکایت موکل خود از سازمان صدا و سیما بیان کرد: سال 88 نسبت به پخش بدون رضایت آثار موکلم در صدا و سیما، علیه این سازمان شکایت کردیم و پس از 8 سال قرار مجرمیت برای معاونت صدا و سیما به اتهام استفاده غیرمجاز از آثار استاد صادر شد و پرونده به دادگاه رفت.

وی ادامه داد: در دادگاه قاضی از ابتدا تصمیم به برائت داشت و نهایتا رای به فقدان سوء نیت صدا و سیما صادر کرد و من به رای اعتراض کردم و به شعبه 68 تجدید نظر به ریاست قاضی مسعودی‌مقام ارجاع شد و رای بدوی رد و مجدداً‌ دستور رسیدگی صادر شد و در شهریور ماه سال 98 جلسه دادرسی ما تعیین وقت شد.

آقاسی افزود: معاونت صدا و سیما اعلام کرد که ما آثار ایشان را پخش نکردیم بلکه تهیه‌کنندگان آثار را مورد استفاده قرار داده‌اند، در صورتی که این ادعا درست نیست و پخش‌کننده نهایی صدا و سیماست؛ مجدداً دادگاه اعلام کرد که صدا و سیما ظرف 20 روز دلایل خود را ارائه کند اما هیچ دلیلی از جانب صدا و سیما ارائه نشد.

وکیل مدافع شجریان اضافه کرد: متاسفانه از شهریور ماه سال 98 تاکنون تصمیمی برای پرونده گرفته نشده است، در صورتی که طبق قانون، دادگاه باید ظرف یک هفته رای صادر کند و در حال حاضر من به متوقف کردن صدور رای اعتراض کردم و دادگاه دستور تعیین وقت نظارت داده است که برای بهمن ماه تصمیم‌گیری خواهد شد؛ بنابراین 18 ماه جایگزین یک هفته برای صدور رای شد./ ایلنا