رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم اظهار داشت: اصل بازداشت بنده مربوط به موسسه شمیم ولایت است. اصل موضوع همین است که عرض کردم و شایعات مطرح شده صحت ندارد.

 

poormokhtar_opy.jpg (50 KB)

 

محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم و نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس نهم و دهم، ضمن اشاره موضوع بازداشت خودبیان کرد: اصل بازداشت بنده مربوط به موسسه شمیم ولایت است. کار این موسسه کمک به نیازمندان بود و هست اما بعضی از اعضا تخلف‌هایی انجام داده‌اند و با توجه به این که بنده رئیس هیئت مدیره بودم، پای من هم در این ماجرا باز شد.

وی ادامه داد: این اعضا یک سری سهمیه هایی که برای توزیع بین نیازمندان و مختص این افراد بوده را گرفته و در بازار آزاد فروخته اند و الان مدعی هستند که تبدیل به احسن کرده‌اند؛ در حالیکه فروش این سهمیه ها تخلف بوده و نباید این سهمیه ها را می فروختند. پرونده ای در همین خصوص تشکیل شده و چون بنده رئیس هیئت مدیره این موسسه بودم بنده را هم خواستند که در این زمینه توضیح بدهم.

پورمختار افزود: اصل موضوع همین است که عرض کردم و شایعات مطرح شده صحت ندارد. هیچ پرونده دیگری هم در ارتباط با بنده مطرح نیست. بنابراین، برخی گمانه زنی ها در خصوص پرونده سیگار و بابک زنجانی همه دروغ است و چیزی هایی است که ساخته و پرداخته دشمنان است که می خواهند ما را تخریب کنند./ خبرآنلاین