براى اولین بار جلسه دادرسى الکترونیک به منظور تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع در خصوص پرونده دو متهم نگهدارى مواد مخدر در دادسراى عمومى و انقلاب ناحیه ٢٤ تهران برگزار شد.

 

Edadresi.jpg (87 KB)

 

مهدى مهرانگیز، معاون دادستان تهران در این رابطه بیان کرد: براى اولین بار در مجموعه دادسراى عمومى و انقلاب تهران حسب تاکیدات ریاست قوه قضاییه و بخش انفوماتیک دستگاه قضا به صورت ویدئوکنفرانسى از زندان قزلحصار تفهیم اتهام براى دو متهم انجام شد.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای سیاست‌هاى قوه قضاییه به منظور استفاده از لوازم الکترونیکى و تامین زیرساخت‌ها توسط معاونت فناورى قوه قضاییه صورت گرفت.

معاون دادستان تهران اضافه کرد: سیاست قوه قضاییه بر این است که این رویه حتى بعد از کرونا هم ادامه پیدا کند. تلاش داریم همه شعب دادسرای مواد مخدر را به سیستم‌هاى الکترونیکى مجهز کنیم تا تمام شعب بتوانند از طریق ویدئوکنفرانس تفهیم اتهام را انجام دهند./ ایلنا