سخنگوی هیات منصفه مطبوعات اظهار داشت: پرونده مدیر مسئول وقت سایت تابناک صبح امروز (یکشنبه) 18 آبان ماه در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی یک پرونده بررسی شد و هیات منصفه به اتفاق آرا متهم را به اتهام نشر اکاذیب مجرم دانست.

 

Tabnak.jpg (31 KB)

 

احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه مطبوعات در رابطه با این موضوع بیان کرد: پرونده مدیر مسئول وقت سایت تابناک با اتهامات توهین، افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: هیات منصفه به اتفاق آرا متهم را در اتهامات توهین و افترا مجرم ندانست و در مورد اتهام نشر اکاذیب با اکثریت آرا مجرم دانست و به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف دانست./ ایسنا