پیرو اعتراض کانون وکلای دادگستری گیلان، رأی صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری رشت در دیوان عدالت اداری شکسته شد و شعبه 12 دیوان عدالت اداری مجددا تأکید کرد: کانون وکلا و حرفه تجارت مکان تجاری و فعالیت تجاری محسوب نمی شود.

 

157199935.jpg (83 KB)

 

در پی تشکیل پرونده تخلفاتی برای ساختمان در حال احداث کانون وکلای دادگستری گیلان در کمیسیون ماده صد شهرداری رشت که با تجاری تلقی نمودن بخشی از ساختمان احداثی، منجر به صدور رای از ناحیه این کمیسیون بر محکومیت کانون به پرداخت جریمه سنگین شده بود، با اعتراض کانون در قالب دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، رای معترض عنه نقض و شکسته شد.

استدلال دیوان عدالت اداری در نقض رای، آن است که کانون وکلای دادگستری نهادی تجاری نیست و فعالیت وکلا هم تجاری محسوب نمی‌گردد، از این رو تعیین جریمه به لحاظ کاربری-تجاری را مواجه با اشکال دانسته است. لازم به ذکر است در رای صادره از کمیسیون ماده صد، بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون تومان جریمه تحمیل شده به کانون ناظر به تجاری قلمداد کردن فعالیت کانون بود که انتظار دارد با طرح موضوع در کمیسیون هم‌عرض، امکان دفاع از منافع کانون و کاهش قابل‌ توجه میزان جریمه فراهم گردد.

متن رای صادره به شرح ذیل است:

با عنایت به اینکه خدماتی که کانون وکلای دادگستری ارائه می نماید فاقد جنبه تجاری بوده و با هیچ یک از شقوق ماده 2 قانون تجارت انطباق ندارد و در ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی تعریف گردیده و ذکری از تجاری بودن آن نشده است از طرفی فعالیت وکیل بر طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها تجاری محسوب نمی گردد، بنابراین؛ تلقی کانون به عنوان شخص تجاری فاقد مبنای قانونی بوده از این حیث شکایت را موجه دانسته مستندا به رأی وحدت رویه شماره 607- 30/6/1375 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و اعاده جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد./ کانون وکلای دادگستری گیلان