رسول کوهپایه‌زاده از صدور حکم صلاحیت محاکم حقوقی تهران توسط دیوان عالی کشور خبر داد.

 

Koohpayezade.jpg (72 KB)

 

رسول کوهپایه‌زاده وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، بیان کرد: موکلان دادخواست‌های حقوقی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگستری تهران ثبت کردند اما دادگاه‌های تهران خود را صالح به رسیدگی تشخیص ندادند و پرونده را جهت رسیدگی به شهرستان بناب جهت ارسال کردند.

وی ادامه داد: دادگستری شهرستان بناب هم قرار عدم صلاحیت صادر کرد و برای حل اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. اخیراً‌ دیوان عالی کشور در مقام بررسی و حل اختلاف،‌ حکم به صلاحیت محاکم حقوقی تهران صادر کرده؛ بنابراین دادگاه‌های تهران صالح به رسیدگی جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم هستند و مالباختگان که 3 هزار نفر هستند می‌توانند دادخواست خود را در دادگستری تهران ثبت کنند./ ایلنا