سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات اعلام کرد: خبرگزاری دانشجو در دو عنوان اتهامی مجرم شناخته شد.

 

DadgahMatbooat23.jpg (74 KB)

 

احمد مومنی‌راد سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات در رابطه با این موضوع بیان کرد: روز گذشته 30 آذر در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی دو پرونده بررسی شد.

وی ادامه داد: مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو و مصاحبه شونده، دو متهم یکی از پرونده‌ها بودند که به این پرونده به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد و  هیات منصفه به اتفاق آرا متهمان را مجرم ندانست.

مومنی‌راد افزود: پرونده دوم نیز مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو با دو عنوان اتهامی افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر مورد رسیدگی قرار گرفت و هیات منصفه در دو اتهام یادشده، متهم را به اتفاق آرا مجرم دانست و همچنین به اتفاق آرا متهم را در هر دو اتهام مستحق تخفیف ندانست./ ایرنا