وکیل مدافع محمد رجبی یکی از محکومان به اعدام حوادث آبان سال 98 از ارجاع پرونده موکلش و دو محکوم دیگر به شعبه 23 دادگاه انقلاب برای رسیدگی مجدد خبر داد.

 

57699070.jpg (73 KB)

 

حسین تاج در رابطه با این موضوع بیان کرد: با توجه به ارسال پیامک به همکارانم مبنی بر  ارجاع پرونده به شعبه 23 دادگاه انقلاب، پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه بازداشتی آبان 98، برای رسیدگی مجدد به شعبه 23 دادگاه انقلاب ارجاع شده است.

وی افزود: این موضوع هنوز به من ابلاغ نشده است.

لازم به ذکر است که امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه بازداشتی حوادث آبان سال 98 از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند.

حسین تاج چهارشنبه 25 تیر 1399 ماه از ارائه درخواست اعاده دادرسی به پرونده این افراد در قالب ماده 477، به رییس قوه قضاییه خبر داد.

دیوان عالی کشور نیز شنبه 15 آذر 1399 اعلام کرده بود که اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه در دیوان عالی کشور پذیرفته شد و پرونده مجددا در شعبه دیگری (هم عرض) رسیدگی می شود./ ایسنا