معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور اظهار داشت: تحقق کامل دادرسی الکترونیکی در دادسرا‌های سراسر کشور در دستور کار معاونت نظارت دادستانی کل کشور قرار دارد و این موضوع با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها به طور جدی در حال پیگیری است.

 

2907110_394.jpg (56 KB)

 

عبدالصمد خرم آبادی معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور با اشاره به برگزاری دادرسی‌های الکترونیک در دادسراهای کشور بیان کرد: در اجرای مصوبات جلسات شورای عالی قوه قضاییه و دستور دادستان کل کشور، موضوع تحقق کامل دادرسی الکترونیکی در دادسرا‌های سراسر کشور در دستور کار معاونت نظارت دادستانی کل کشور قرار دارد و این موضوع با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها به طور جدی در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: تاکنون با همکاری بسیار خوب روسای دادگستری، دادستان‌ها، سازمان زندان‌ها و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اکثر قریب به اتفاق دادسرا‌های کشور اقدامات موثری برای ایجاد اتاق‌ های دادرسی الکترونیکی به عمل آمده است؛ ایجاد اتاق‌های دادرسی الکترونیکی باعث شده بدون اینکه زندانی از زندان به مرجع قضایی اعزام شود، قاضی پرونده با ارتباط تصویری از راه دور با زندانیان تحقیقات لازم را به عمل آورده و اظهارات و مدافعات آن‌ها را اخذ و پس از امضای الکترونیکی مطالب توسط زندانی، پرونده را رسیدگی نماید؛ چنانچه دادرسی الکترونیکی به طور کامل در دستگاه قضایی محقق شود، بسیاری از مشکلات مرتبط با بدرقه و اعزام زندانی به مراجع قضایی رفع خواهد شد.

معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور اضافه کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکنون 1400 اتاق دادرسی الکترونیکی در شعب مختلف حوزه‌های قضاییه سراسر کشور ایجاد شده و در 4 ماهه گذشته 32000 جلسه دادرسی الکترونیکی برگزار شده است. به موجب دستور دادستان کل کشور نیز، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر قضات دادسرا‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور مکلف شده‌اند در مکان‌هایی که اتاق دادرسی الکترونیکی ایجاد شده است با بهره برداری از این امکانات از اعزام زندانیان به مراجع قضایی جلوگیری به عمل آورند./ میزان