رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اظهار داشت: نمی‌خواهیم در زندان‌ها صرفاً از افراد نگه داری کنیم بلکه باید طوری عمل کنیم که زندانی پس از آزادی بتواند سعادتمندانه به آغوش خانواده و جامعه برگردد.

 

4350263.jpg (82 KB)

 

حاج محمدی رییس سازمان زندان‌ها بیان کرد: زندان فقط مساله قوه قضاییه نیست؛ بلکه مربوط به همه دستگاه هاست و مستلزم کمک و همکاری همگانی است چرا که ایجاد زیرساخت‌ها و فضا‌های مناسب و کافی نقش محوری برای اصلاح و تربیت دارد.

وی ادامه داد: نگاه به خانواده زندانی باید تغییر کند؛ عمده نگرانی ما موضوع خانواده زندانیان است که به واسطه حضور سرپرست در زندان در معرض آسیب قرار دارند و در زمینه ایجاد اشتغال نشسته برای زندانیان و خانواده آن‌ها نیازمند حمایت نهاد‌های مختلف از جمله بخش خصوصی هستیم.
وی افزود: نمی‌خواهیم در زندان‌ها صرفاً از افراد نگه داری کنیم بلکه باید طوری عمل کنیم که زندانی پس از آزادی بتواند سعادتمندانه به آغوش خانواده و جامعه برگردد.
استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره به وضعیت اعتبارات استان اظهار داشت: علیرغم کمبود بودجه باید به موضوع زندان به طور ویژه نگاه کرد./ میزان