علی باقری‌کنی اظهار داشت: زنان در عرصه وکالت از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در این عرصه برتری دارند و آن همراهی، همدلی و هم‌ذات پنداری با موکل است.

 

157849739.jpg (68 KB)

 

علی باقری‌کنی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در نشست مجازی حقوقی با عنوان حق کرامت انسان و حقوق بانوان بیان کرد: موضوع حقوق زنان یکی از مسائل متداول امروز است؛ حقوق زنان ارتباط تنگاتنگی با تعریف از هویت و شخصیت زن دارد و باید به ابعاد وجودی زن اشراف کامل داشته باشیم تا بتوانیم درباره آن نظر بدهیم.

وی ادامه داد: امکان ندارد که جامعه فقط با توجه به حقوق به آرامش برسد، بلکه باید هم مسئولیت‌های زن نسبت به دیگران و هم مسئولیت‌های دیگران نسبت به زن مبنای حرکت جامعه باشد.

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: زنان در عرصه وکالت از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در این عرصه برتری دارند و آن این است که در مسیر وکالت همیار و کمک‌کار تحقق عدالت برای دستگاه قضا هستند و اما وجه دیگر آن همراهی، همدلی و هم‌ذات پنداری با موکل است و به جز آن، ارتباط سازمانی با موکل خود، ارتباط معنایی هم پیدا می‌کند و باید موکل و احساسات و دغدغه‌های او را درک کند.

وی اضافه کرد: در وجه نخست کار وکالت می‌­تواند به­ عنوان یک شغل محسوب شود اما جنبه دوم که همدلی و همراهی با موکل است، شغل نیست بلکه هنر است و در این عرصه زنان مزیت نسبی و حتی می‌­توان ادعا کرد مزیت مطلق نسبت به مردان دارند.

معاون بین‌الملل رئیس قوه قضائیه در پایان تاکید کرد: وکالت یک شغل نیست؛ بلکه احیای یک انسان و کمک کردن وی در امر تکامل است، از این جهت امری مقدس به حساب می‌آید و در توان هرکس نیست و قطعا نباید وکالت یک شغل قلمداد شود./ ایرنا