سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی با اشاره به رسیدگی به سه پرونده در هفته گذشته، اظهار داشت:‌ مدیر مسئول روزنامه همدلی به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخته شد.

 

DadgahMatbooat23.jpg (74 KB)

 

احمد مومنی‌راد سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در رابطه با این موضوع بیان کرد: روز یکشنبه (19 بهمن ماه 1399) در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران سه پرونده به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.

وی ادامه داد: در اولین مورد، به پرونده مدیر مسئول پایگاه خبری عصر امروز به اتهام نشر اکاذیب رسیدگی شد که هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را به اتفاق آرا مجرم ندانست. پرونده دوم، مربوط به مدیر مسئول هفته نامه نبض بازار به اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که پس از تشکیل دادگاه وکیل شاکی رضایت خود را به ریاست دادگاه اعلام کرد و پرونده مختومه شد.

سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی افزود: پرونده سوم نیز مربوط به مدیر مسئول روزنامه همدلی بود که به اتهام نشرمطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد و هیات منصفه باتفاق آرا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست./ ایرنا