رییس کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت مرکز وکلای قوه قضاییه اظهار داشت: در خدمت به خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده خط قرمزی نخواهیم داشت.

 

157751582.jpg (59 KB)

 

یوسف ادیب‌زاده رییس کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت مرکز وکلای قوه قضاییه در دومین جلسه کمیسیون حمایت و صیانت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که بعدازظهر چهارشنبه با حضور اکثریت اعضاء این کمیسیون برگزار شد، در این رابطه بیان کرد: کمیسیون باید خود را وقف اهداف مرکز کند.

همچنین در این جلسه، اعضا در خصوص نحوه فعالیت کمیسیون و آیین نامه تنظیمی به بحث و بررسی پرداختند و در ادامه نیز حسن نریمانیان به عنوان نایب رئیس و سید امیر رضا انوار به عنوان دبیر کمیسیون حمایت و صیانت معرفی شدند.

تصویب آیین نامه پیشنهادی شورای مرکزی، لزوم معرفی اعضا از سوی هیات مدیره‌های استانی، انجام بررسی‌های لازم در خصوص روسای کمیته‌ها توسط شورای مرکزی، برگزاری جلسات شورای مرکزی هر دو هفته یکبار و برگزاری جلسات کمیسیون به صورت ماهانه، لزوم معرفی افراد واجد شرایط عضویت از سوی کمیته‌های کارشناسان و مشاوران خانواده و لزوم حمایت و صیانت از اعضا در تمام موارد مورد نیاز از جمله مصوبات این جلسه بود./ ایرنا