رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا در قوه قضاییه نه ضرورت دارد و ‌نه مطابق قانون است؛ ما معتقد هستیم که استمرار این اداره و تسری آن به کانون‌های وکلای دادگستری مستقل، بر خلاف استقلال نهاد وکالت است.

 

JalilMaleki2.jpg (67 KB)

 

دکتر جلیل مالکی در خصوص تأسیس اداره نظارت بر رفتار وکلا، بیان کرد: تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا در قوه قضاییه نه ضرورت دارد و ‌نه مطابق قانون است. سازوکارهای نظارت قوه قضاییه در مواد 15، 16، 18 و 21 لایحه استقلال وکلا یک سازوکار نظارت موردی است نه سازوکار نظارت سازمان یافته؛ بنابراین برای اجرای این نظارت موردی قانونگذار اجازه نظارت سازمان یافته و ایجاد اداره و تشکیلات را نداده است. به همین دلیل تشکیل چنین نهاد یا سازمانی مغایر با قانون است.

وی ادامه داد: کانون‌های وکلای دادگستری سال‌هاست که در حال همکاری با دستگاه قضا هستند؛ یعنی اگر گزارشی از تخلفات وکلای دادگستری در راستای هر یک از این مواد به مراجع انتظامی کانون منتقل شود، رییس کانون و مراجع انتظامی طبق قانون ورود می‌کنند و رسیدگی قضایی انجام می‌گیرد و نهایتاً تصمیمات اتخاذ شده در دادگاه عالی انتظامی قضات، قابل اعتراض است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: بنابراین تشکیل چنین اداره‌ای به جز دخالت غیرمستقیم در امور نهاد وکالت مستقل در کشور چیز دیگری نخواهد بود؛ ما تشکیل این اداره را نه به مصلحت قوه قضاییه و نه ضروری می‌دانیم و معتقد هستیم که استمرار این اداره و تسری آن به کانون‌های وکلای دادگستری مستقل برخلاف استقلال نهاد وکالت است./ ایلنا