نازنین زاغری رتکلیف متهم ایرانی- بریتانیایی پس از پایان 5 سال حبس، آزاد شد.

 

nazaninzaghari.jpg (65 KB)

 

حجت کرمانی ضمن تائید خبر آزادی موکل خود بیان کرد: با پایان 5 سال مجازات حبس خانم زاغری در ١٧ اسفند ٩٩، امروز عصر ایشان آزاد شده است.

وی ادامه داد: یک سال پایانی حکم موکل من با پابند الکترونیک سپری شده بود که با پایان یافتن حکم، این پابند نیز گشوده شد./ ایلنا