حسن بابایی  معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران در رابطه با موضوع گسترش دادرسی الکترونیک در زندان‌ها بیان کرد: این موضوع در برنامه سوم و چهارم توسعه قضایی و برنامه ششم توسعه کشور و همین‌طور در سند تحول قضایی مطرح شده و از جمله سیاست‌های کلان دستگاه قضایی است که در استان تهران با اقدامات جهشی در حال انجام است.

وی ادامه داد: ما توانستیم 90 واحد قضایی را در ماه‌های اخیر به دادرسی الکترونیک مجهز کنیم و در حال حاضر تمام دادگاه‌ها، دادسراها و محاکم تجدید نظر با زندان‌ها ارتباط الکترونیک دارند؛ برقراری ارتباط الکترونیک باعث شده 90 درصد از موارد اعزام زندانی به دادگاه منتفی شود.

بابایی با اشاره به موضوع دفتر خدمات الکترونیک قضایی افزود: دفاتر بخشی از فرآیند دادرسی الکترونیک قضایی بوده و دارای آثار مثبتی همچون کاهش مراجعه مردم به محاکم هستند، با توجه به افزایش تعداد دفاتر و پراکندگی مناسب آن‌ها رضایت مندی مردم هم بیشتر شده است و در حال حاضر با توجه به اینکه در مسیر تکامل دادرسی الکترونیک هستیم، مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی همچون پهنای باند را در آینده مرتفع خواهیم کرد. زیرساخت‌های دادرسی الکترونیک در سال 1400 قطعا بهبود پیدا خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران در مورد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: در سال گذشته برنامه‌ای به نام مدیریت قرارهای تامین تدوین کردیم که هدف آن صدور به موقع و متناسب قرارها است و پس از اجرای این برنامه از سال قبل تاکنون نسبت متهم به محکوم که قبلا دو سوم بود الان به یک سوم رسیده است. اجرای این برنامه موجب شده تا جمعیت غالب زندان در حال حاضر محکوم باشند و نه متهم.

بابایی با اشاره به طرح پایش جمعیت کیفری زندان و غربالگری زندانیان گفت: 25 درصد از آزادی‌های ناشی از طرح پایش در کل کشور متعلق به استان تهران است.

وی در پایان با اشاره به موضوع سند تحول قضایی، گفت: استان تهران در اجرای سند تحول قضایی پیشتاز است و با توجه به ظرفیت‌های خود چهار جلسه در این خصوص برگزار کرده و 6 کمیته در راستای اجرای فصل اول سند تحول قضایی تشکیل داده است و دنبال این هستیم که تا تیرماه 1400 به اهداف کوتاه مدت سند تحول قضایی دست پیدا کنیم./ ایلنا