محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در آیین تودیع و معارفه دادستان عمومی اراک در رابطه با این موضوع بیان کرد: جلوگیری از بازداشت های غیرضروری بویژه در شرایط کرونایی باید مورد توجه باشد.

وی ادامه داد: ضرورتی ندارد آنجا که قانون ما را ملزم به بازداشت نکرده، فردی را بازداشت کنیم؛ بلکه می توان با قرارهای متناسب فرد را تحت اختیار قرار داد، البته تا جایی که فرد متهم برای جامعه خطر نداشته باشد، همچنین باید تلاش کرد دعاوی ابتدا با صلح و سازش به پایان برسد، هرچه پرونده های قضایی کمتر باشند هزینه‌های کمتری برای جامعه و مردم و دستگاه قضا در پی خواهد داشت.

منتظری اضافه کرد: تامین امنیت جامعه از اهم مسائلی است که باید به آن توجه شود، البته این تامین امنیت تنها متوجه دستگاه قضایی نیست و سایر دستگاه های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیز باید با هماهنگی و تحت نظارت قوه قضاییه در این راستا فعالیت کنند./ ایسنا