رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: حرکت قوه قضائیه رضایت مردم را به دنبال داشته و نشان داده درد تبعیض، فساد و رانت از مشکلات معیشتی دردناک تر است.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس امروز (یکشنبه) در این رابطه بیان کرد: متاسفانه به علت مشکلات اقتصادی و معیشت حال مردم خوب نیست، بودجه تورم زا بوده و اقداماتی که مانند بورس انجام می‌دهیم، به علت مسیر نادرست تورم زاست که متاسفانه هر وقت هم خواستیم آن را درمان کنیم همان معالجه نیز درد دیگری را افزود بنابراین باید به صورت ریشه ای حل شود.

وی ادامه داد: مبارزه با فساد در کشور ما توانسته رضایت عمومی جامعه را به دست بیاورد به طوریکه حرکت قوه‌قضائیه رضایت مردم را به دنبال داشته و نشان داده درد تبعیض، فساد و رانت از مشکلات معیشتی دردناک‌تر است.

حاجی بابایی افزود: استان همدان با همت همه مسئولان سه قوه روند خوبی داشته و حاشیه در استان ما وجود ندارد البته معنایش این نیست همه یک شکل فکر می کنیم اما حرف اول و آخر همه برای نظام و رضایت عمومی است.

نماینده مردم همدان اضافه کرد: در زمینه پزشکی، راه آهن و اتوبان 80 پروژه ملی با رقم های بسیار بالا در حال اجراست و وضعیت کار در همدان خوب است اما معنایش این نیست کارگاه ها دچار مشکل نیستند، درد نقدینگی را در کل کشور داریم و باید اصلاح ساختار غلط بودجه را دنبال کنیم.

وی نکته‌ای در رابطه با قوه قضائیه مطرح کرد و گفت: ما نیاز به نگاه تربیتی در قوه قضائیه داریم و باید بتوانیم در کشور روند تربیتی را در مسائل عمومی با یک نگاه رحمانی به کسانی که با مشکل مواجه می شوند، داشته باشیم به طوریکه هنوز بحث زندان ها از مسائلی است که نیاز ویژه‌ای دارد./ ایسنا