احمد مومنی راد اظهار داشت: مدیر و خبرنگار سایت انتخاب به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، مجرم شناخته شدند.

احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات درباره پرونده‌های رسیدگی شده در دادگاه مطبوعات هفته جاری بیان کرد: در شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی دو پرونده رسیدگی شد.

وی ادامه داد: پرونده اول مربوط به اتهامات متهم مدیر مسئول و خبرنگار خبرگزاری ایبنا (شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران) به اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که هیئت منصفه با اکثریت آرا متهمان را مجرم ندانست.

مومنی راد افزود: پرونده دوم مدیر مربوط به مسئول و خبرنگار سایت انتخاب به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که هیئت منصفه به اتفاق آرا متهمان را مجرم دانست و نیز به اتفاق آرا متهمان را مستحق تخفیف ندانست./ باشگاه خبرنگاران جوان