نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی در آن اعمال کردند.

براین اساس اصلاحات صورت گرفته؛ ماده(5) مکرر به شرح زیر اصلاح شد:

ماده 5 مکرر- مرکز مکلف است ظرف مدت پنج سال، از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند، نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.

تبصره 1- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره 2- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده(43) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (13) و (23) این قانون تأمین می‌شود.

تبصره 3- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد./ ایسنا