دکتر عبدالله سمامی اظهار داشت: آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری چه در حوزه تقنینی و چه در حوزه اجرایی واجد ایرادات فراوانی است.

دکتر عبدالله سمامی، نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، بیان کرد: آیین‌نامه چه در حوزه تقنینی و چه در حوزه اجرایی واجد ایرادات فراوانی است.

وی ادامه داد: متن نهایی تصویب شده با متن پیشنهادی اسکودا اختلافات فاحشی دارد و متضمن آن است که قوه قضاییه تغییرات گسترده‌ای در متن آیین‌‌نامه انجام داده و مهمترین دستاورد لایحه قانونی ١٣٣٣ یعنی استقلال کانون‌ها را تحت الشعاع قرار داده است؛ دستاوردی که با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه تا حدود زیادی لطمات جدی را متحمل شد.

سمامی افزود: اما بحث اساسی این است در هر حال آیین‌نامه حداقل نباید مغایرتی با لایحه قانونی داشته باشد کما اینکه ملاحظه می‌شود علیرغم آن که در ماده ١٧ لایحه اشاره شده هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت محروم یا تعلیق کرد اما در بسیاری از مواد لایحه قوه از جمله مواد ٧٧ و ١٥٩ ملاحظه می‌شود که سایر مراجع قضایی می‌توانند حکم به تعلیق فعالیت وکیل صادر کنند. بنابراین این تضاد اساسی در متن لایحه و آیین‌نامه خود نشان از موانع بزرگ در مسیر اجرای آیین‌نامه دارد.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: انتظاری که از رییس جدید قوه قضاییه می‌رود این است که با رعایت قانون اساسی و شرح وظایف قوه که در اصل ١٥٦ قانون اساسی به آن پرداخته شده، زمینه مساعدی برای امنیت قضایی با حفظ استقلال کانون‌ها فراهم کنند و به این ترتیب خدشه‌‌ای به وجهه بین‌المللی نظام دادرسی عادلانه که از اهمیت به سزایی برخوردار است، وارد نشود./ ایلنا