دو عشیره در خوزستان پس از چهار سال اختلاف و درگیری، با هم صلح و سازش کردند.

علیرضا باوی معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف استان خوزستان در آیین مراسم صلح و سازش این دو طایفه بیان کرد: خردادماه سال 97، درگیری بین دو نفر به دلیل اختلاف جزئی، منجر به نزاع دسته جمعی و درگیری لفظی و فیزیکی شد که این نزاع جزئی به درگیری گسترده بین دو عشیره در شهرستان‌های اهواز و باوی و کشته شدن چهار تن و مصدوم شدن پنج نفر از طرفین منجر شد.

وی ادامه داد: در مدت چهار سال که این اختلاف خونین رخ داد، بسیاری از کودکان یتیم، بسیاری از زنان بیوه و بسیاری از زندگی‌ها بر اثر این درگیری و نزاع از هم پاشیده شده است. اما خوشبختانه با تلاش و پیگیری مستمر و جدی اعضای شورای حل اختلاف ویژه عشایر اهواز و باوی، ریش سفیدان و بزرگان طوایف، امروز با صلح و آشتی این دو عشیره، آتش خشم و کینه در دل طرفین خاموش شد./ ایسنا