وکیل حمید صفت اظهار داشت: به دلیل ابهاماتی که در پرونده کمیسیون پزشکی وجود دارد، قاضی دستور صدور استعلامی را از کمیسیون 11 نفره را صادر کرد.

شاهرخی وکیل مدافع حمید صفت در رابطه با این موضوع بیان کرد: امروز دادگاه موکلم حمید صفت برگزارشد و جلسه دادگاه به خوبی برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه موکلم دفاعیات خوب و کاملی انجام داد و مطالب خودش را به صوررت صادقانه مطرح کرد اما اولیای دم پرونده در دادگاه حضور نداشتند و وکلای آنها مطالب خود را به دادگاه ارائه کردند. تیم سه نفره وکلای حمید صفت نیز که بنده یکی از آنها هستم، دفاعیات مربوط به پرونده را به صورت کتبی و شفاهی به دادگاه ارائه کردند.

شاهرخی اضافه کرد: قاضی رحمانی قاضی رسیدگی کننده به پرونده نیز دادگاه را به خوبی مدیریت کرد و فرصت دفاع به طرفین داد؛ البته به دلیل ابهاماتی که در پرونده کمیسیون پزشکی وجود دارد، قاضی رحمانی در جلسه امروز دستور صدور استعلامی را از کمیسیون 11 نفره را صادر کرد، بعد از این که پاسخ استعلام داده شود جلسه بعدی دادگاه برگزار می شود. ما خوش بین هستیم و دادگاه امروز خوب برگزار شد./ باشگاه خبرنگاران جوان