این مرکز که خود را فرهنگسرای تسنیم نامیده بود، با ادعای برخورداری از تخصص در طب اسلامی به فروش دارو به صورت غیرمجاز و کلاهبرداری از شهروندان می‌پرداخت.

مرکزی که خود را فرهنگسرای تسنیم نامیده بود؛ با ادعای برخورداری از تخصص در طب اسلامی ضمن معرفی دست‌اندرکاران آن مرکز به سمت علمی مجعول دکتر به فروش دارو به صورت غیرمجاز و کلاهبرداری از شهروندان نیز می‌پرداختند. مرکز مذکور با تبلیغات در سطح شهر فردیس، خود را به عنوان مرکزی درمانی-مذهبی بر مبنای آموزه‌های طب اسلامی و سنتی در سطح جلوه داده و در حالی که دست‌اندرکاران مرکز موسوم به تسنیم از تحصیلات خاصی برخوردار نبودند با ارائه‌ی مدارک جعلی خود را دکتر معرفی می‌کردند و به این ترتیب توانسته بودند، تعداد زیادی از شهروندان از شهرستان فردیس و سایر شهرهای مجاور را فریب دهند. از جمله مسائل تامل برانگیز گستردگی اقدامات مدیران این مرکز پیش از برخورد قضایی بود به نحوی که موفق شده بودند برخی از نهادها و مسئولین میانی شهرستان فردیس را هم فریب دهند و مردم زیادی را نیز از این طریق طعمه اهداف شوم خویش سازند.

از اقدامات مدیران موسسه می‌توان به فروش داروها و مواد بهداشتی به شهروندان و اخذ مبالغ قابل توجه از ایشان نام برد. این در حالی است که این داروها نه تنها ارزش و منفعتی برای سلامتی ندارند بلکه مطابق با اعلام شبکه بهداشت و درمان، اساساً قابلیت مصرف انسانی نیز ندارد.

با توجه به اینکه متهمان به ارتکاب تعداد زیادی کلاهبرداری به نحو اخذ وجوه از مردم در قبال فعالیت‌های پزشکی غیرمجاز و همچنین ارائه مدارک دوره‌های آموزشی فاقد ارزش اقرار صریح کرده‌اند، اما شناسایی تمام شکات میسر نیست مطابق دستور دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان فردیس بنا به تجویز بند ب ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری تصویر متهمان در رسانه‌ها منتشر می‌شود تا شکات بتوانند ایشان را شناسایی کنند.

شکات می‌توانند در صورت شناسایی متهمان، جهت طرح شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس (شعبه دوم بازپرسی) مراجعه نمایند./ ایسنا