رسول کوهپایه‌زاده مطلب منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر زندگی موکلش در ویلای شخصی درلواسان را تکذیب کرد.

رسول کوهپایه‌زاده در این رابطه بیان کرد: موکلم بابک زنجانی در طول هشت سال گذشته و از ابتدا تاکنون به صورت انفرادی در بازداشت به سر می‌برد. همچنین، در طول هشت سال گذشته برخلاف برخی از آقازاده‌ها و زندانیان، موکل حتی یک روز هم به مرخصی نیامده و با درخواست اعطای مرخصی اش موافقت نشده است.

وی ادامه داد: متاسفانه از بدو تشکیل پرونده در طول هشت سال گذشته تا امروز برخی از اشخاص برخلاف ظاهر ادعاهایی که مطرح می‌کنند نه به دنبال کشف حقیقت هستند و نه در پی اجرای عدالت و صیانت از بیت المال بلکه در صدد بهره مندی سیاسی و جناحی از این پرونده بودند.

کوهپایه‌زاده افزود: انتشار این مطالب نیز که موجب تشویش اذهان عمومی هم می‌شود، صرفاً در این راستا قابل ارزیابی است که این موضوع کذب محض است و هیچ بهره‌ای از حقیقت و واقعیت ندارد./ ایسنا