رسول کوهپایه زاده در خصوص پخش مصاحبه این متهم توسط صدا و سیما اظهار داشت: پرونده موکل هنوز در مرحله دادسرا قرار دارد و مطابق اصول قانون اساسی هتک حرمت اشخاصی که بازداشت شده‌اند، جایز نیست.

رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع میلاد حاتمی، در این رابطه بیان کرد: در قسمت‌هایی از این گفت‌و‌گویی که پخش شد، در خصوص زندگی شخصی و خانوادگی موکل مطالبی بیان شد که به هیچ وجه جایز نیست. دوستان ما در صدا و سیما در پخش این صحبت‌ها و اعترافات ولو با انگیزه عبرت آموزی و بازدارندگی مجاز به نقض قوانین و مقررات نیستند؛ اساساً تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده است، بدون مجوز قانونی اطلاع‌رسانی در این خصوص شایسته و پذیرفته نیست.

وی ادامه داد: وی صرفا در مظان اتهام قرار دارد و مطابق قوانین و مقررات موضوعه تحقیقات مقدماتی، به صورت محرمانه صورت می‌گیرد و کلیه اشخاصی که در جریان این تحقیقات قرار می‌گیرند، موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.

وکیل مدافع میلاد حاتمی افزود: به خصوص اینکه مطالبی در این مصاحبه، در خصوص زندگی شخصی و خانوادگی موکل است که قانون اجازه این هتک حرمت و حیثیت را نمی‌دهد، یقیناً از باب حقوق قانونی موکل، مواردی که موجبات این نقض حقوق را فراهم ساخته، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت./ ایلنا